Free Book Search Free eBooks of the Day   Today's cartoons
Recommended books  Best books of the 20's  Adventurous Books  Books about Money  Children's Books  Computer Science  
Crime & Mystery  Epic Fantasy  Horror  Humor  Philosophical Literature  Poetry  
Political Science Nonfiction  Romance  Science (Non-Fiction)  Science Fiction  Sociology  Woman  

Darkspell
Katharine Kerr
På tiohundratalet sträcker sig kungariket Deverry från provinsen Eldidd i väster till Dun Hiraedd i öster. Men i Bardek på andra sidan havet ägnar de mörka makterna sig åt en mycket speciell del av den mörka dweomern - att avtvinga ett ovillligt universum antydningar om kommande händelser.

De ser att Rhodry lever som silverdolk med Jill vid sin sida. Alla tecken tyder på att han kommer att dö i strid innan året är slut. De ser att dweomermästaren Nevyn är okunnig om vem som är hans fiende. Och de ser att alvers och människors vägar har korsats och att världen håller på att förändras. De urgamlas herravälde är hotat, men om de kan finna Västerns stora sten har de makt att vrida själva tiden ur led...
Search  Find at Amazon


2024, Free Book Search