Free Book Search Free eBooks of the Day   Today's cartoons
Recommended books  Best books of the 20's  Adventurous Books  Books about Money  Children's Books  Computer Science  
Crime & Mystery  Epic Fantasy  Horror  Humor  Philosophical Literature  Poetry  
Political Science Nonfiction  Romance  Science (Non-Fiction)  Science Fiction  Sociology  Woman  

Mei : Een Gedicht
Herman Gorter
Uitgegeven naar de eerste druk uit 1889.

‘Ik heb iets willen maken van niets dan schittering en zonschijn’ schreef Herman Gorter aan Willem Kloos toen hij hem in 1888 zijn zojuist voltooide gedicht Mei toestuurde. ‘Het vuur, de warmte, de zon’ wordt daarin het ‘allerschoonste’ genoemd. En al dat licht moest ‘met de roem van adem’ in taal, in een helder sprekende taal gebracht worden. Maar het gedicht vertelt ook een verhaal, waarmee de 25-jarige Gorter iets trachtte te zeggen over het menselijk bestaan.

Op haar tocht door het voorjaarsland ontmoet het meisje Mei, dochter van zon en maan, de dichter die ons haar geschiedenis vertelt. Na hun korte vrijage trekt zij verder, op zoek naar de godgelijke Balder, wiens lied haar onweerstaanbaar heeft bekoord. Zij verlaat de aarde, beweegt zich door hemelse gewesten, bezoekt het Walhalla van de Germaanse godenwereld, en moet tenslotte de onmogelijkheid van haar liefde voor Balder ervaren; hij wil alleen blijven met zijn eigen zielservaringen, haar verlangen naar een kind van hen beiden wordt niet vervuld. Mei keert terug naar de aarde, waar de dichter haar in haar laatste levensdagen liefdevol begeleidt.

Het verhaal mag dan een droevig einde hebben, het is wel voortgekomen uit Gorters heftig verlangen naar een ideale wereld van harmonie en schoonheid. En die vonden zijn lezers, sinds meer dan honderd jaar, in het droomdomein van zijn poëzie.
Search  Find at Amazon


2022, Free Book Search