Free Book Search Free eBooks of the Day   Today's cartoons
Recommended books  Best books of the 20's  Adventurous Books  Books about Money  Children's Books  Computer Science  
Crime & Mystery  Epic Fantasy  Horror  Humor  Philosophical Literature  Poetry  
Political Science Nonfiction  Romance  Science (Non-Fiction)  Science Fiction  Sociology  Woman  

Trouble With Lichen
John Wyndham
Een Britse geleerde ontdekt, samen met een medewerkster, bij toeval dat een bepaald soort korstmos de opmerkelijke eigenschap bezit de menselijke levensduur aanzienlijk te kunnen verlengen. <spoiler>Beiden zetten onafhankelijk van elkaar hun onderzoekingen aangaande dit serum van de 'eeuwige jeugd' voort, waarbij de man van mening is dat de ontdekking geheim moet worden gehouden omdat bekendmaking zal leiden tot een strijd op leven en dood om zoveel mogelijk van het zeldzame mos te pakken te krijgen.
De vrouw volgt evenwel de tegengestelde redenering: ook zij houdt haar ontdekking geheim, maar alleen omdat zij vreest dat het serum door de regering in beslag zal worden genomen en vernietigd vanwege de enorme maatschappelijke veranderingen die het gebruik ervan met zich mee zal brengen. In de uitwerking van deze tegengestelde redeneringen is Wyndham op zijn best; ondanks de controverse is het verhaal nergens ongeloofwaardig, integendeel.
Wanneer uiteindelijk onder de druk van de omstandigheden de ontdekking wordt bekendgemaakt, laat Wyndham zien met welke moeilijkheden men in zo'n geval te kampen krijgt: in eerste instantie wil niemand in de kwaliteiten van het product geloven, en de hoofdpersonen lopen het risico te worden gearresteerd wegens oplichting en verstoring van de openbare orde. Wanneer de publieke opinie omslaat naar het wél geloven, heeft dit een enorme maatschappelijke en politieke chaos tot gevolg. </spoiler>Wyndham heeft met 'Het Anti-G' een roman geschreven die de echte SF-lezer alle voldoening zal schenken. Het gegeven is daarnaast zo boeiend en nabij, dat ook degenen die gewoonlijk geen SF lezen in ademloze spanning worden gehouden.
Search  Find at Amazon


2024, Free Book Search